KariHelin

Kirjoittaja: ”Kummisetä” |

 

Ihmisten erilaisuus on toistaiseksi melko huonosti hyödynnetty voimavara. Yksi syy siihen on, että erilaisuuteen liittyy myös negatiivisia tunteita, joiden käsittely on kotikonstein melko vaikeaa. Tämä näkyy mm. organisaatioiden sisäisissä konflikteissa ja avioerotilastoissa.

Erilaisuuden hyväksymisen ensimmäinen ehto on erilaisuuden riittävän hyvä ymmärtäminen. Tähän on kehitetty monia hyviä työkaluja, esimerkiksi LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi, joka tunnistaa ja korostaa ihmisten luontaisia vahvuuksia. Niiden hyväksyminen sekä itsessä että muissa on suhteellisen helppoa.

Erilaisuuden hyväksymisen ensimmäinen ehto on erilaisuuden riittävän hyvä ymmärtäminen. Klikkaa ja Twiittaa

 

Erilaisuuden YMMÄRTÄMINEN ⇒ HYVÄKSYMINEN ⇒ HYÖDYNTÄMINEN

Varsinainen haaste nouseekin esille kun alamme tarkastella ihmisissä sellaisia puolia, joihin liittyy negatiivisia tunteita, esimerkiksi ärsyttävyyttä, inhoa tai pelkoa.

Peilisolut

Hyvän lähtökohdan erilaisuuteen liittyvien negatiivisten tunteiden ymmärtämiselle tarjoaa 1990-luvulla käynnistynyt peilisolututkimus. Italialaiset tiedemiehet havaitsivat apinoita tutkiessaan, että jonkun asian tekeminen ja saman asian tekemisen näkeminen synnyttivät aivoissa samankaltaisen reaktion. Kun asiaa tutkittiin ihmisillä, sama havainto toistui.

Edellä kerrottu tarkoittaa sitä, että toisia ihmisiä tarkkailemalla pystymme näkemään ja tuntemaan millainen tekeminen synnyttää meissä itsessämme myönteisiä ja kielteisiä tunnereaktioita.

Projisointi

Psykologit kutsuvat peilisolujen kautta tapahtuvaa ihmisten välistä tunneliikennettä projisoinniksi, tunteiden heijastamiseksi. Sen avulla pystymme siirtämään negatiiviset tunteet itsemme ulkopuolelle, lähinnä muihin ihmisiin. Peilisolututkimus vahvistaa periaatteen, että asia jota en hyväksy muissa ihmisissä, on osa itseäni.

Perinteisen psykoterapian (psykoanalyysin) idea perustuu pitkälti projisointiin. Siinä terapeutti haastattelee asiakasta ja ahdistaa hänet pikkuhiljaa nurkkaan, jolloin asiakkaan negatiiviset tunteet alkavat kohdistua terapeuttiin, joka on harjaantunut kääntämään ne takaisin asiakkaaseen. Jos terapeutti tässä onnistuu, silloin osa eristettyä ja itsensä ulkopuolelle heijastettua persoonaa voidaan liittää takaisin asiakkaan aktiiviseen persoonaan. Samalla hän pystyy hyväksymään muissa ihmisissä ominaisuuksia, jotka aikaisemmin ärsyttivät, pelottivat tai suututtivat.

 

Aktiivinen ja passiivinen persoona

Ihmisen psyyken keskeinen tavoite on hyvän itsetunnon ja imagon ylläpitäminen. Yksi psyyken keino on jakaa persoona kahteen alueeseen: aktiiviseen ja passiiviseen. Asiat ja ominaisuudet, joihin liittyy positiivisia kokemuksia, siirretään persoonan aktiiviselle puolelle ja asiat joihin liittyy negatiivisia kokemuksia (pelkoa, häpeää, suuttumusta) siirretään persoonan passiiviselle puolelle (jota Jung nimitti Varjoksi). Tällaisen jaon seurauksena meissä jokaisessa on kaksi persoonaa, joista käytän nimityksiä Aktiivinen ja Passiivinen. Aktiivinen persoona on se, jonka tunnemme ja hyväksymme itsessämme, ja Passiivinen persoona näkyy ja tuntuu vain ulkoisen ympäristömme kautta – vaikeasti hyväksyttävinä ihmisinä.

Erilaisuusmallien isä Carl Jung esitti, että ihmisenä kehittymisen tavoitteena on oman passiivisen persoonan aktivoiminen eli meissä olevan kykypotentiaalin käyttöön saaminen. Paras mittari tässä tavoitteessa onnistumiselle on negatiivisia tunteita meissä herättävien ihmisten määrä. Mitä vähemmän sellaisia on, sitä pienempi on Passiivinen persoonamme.

Aktiivinen ja passiivinen persoona

 

Kolme asennetta

Kun henkilö X ärsyttää meitä, meillä kolme tapaa (asennetta) tulkita asia.

  • Ensimmäinen tulkinta on, että X on ärsyttävä tyyppi
  • Toinen tulkinta on, että X:llä on ärsyttävä ominaisuus Y
  • Kolmas tulkinta on, että minun on vaikea hyväksyä ominaisuutta Y

Tulkinnat 1 ja 2 säilyttävät ominaisuuden Y passiivisessa persoonassa. Sen sijaan tulkinta 3 avaa passiivisen ja aktiivisen persoonan välisen oven ja mahdollistaa ominaisuuden Y siirtymisen aktiiviselle puolelle.

 

Passiivisen persoonan aktivointi

Passiivisen puolemme aktivointiin on kehitetty kymmeniä erilaisia menetelmiä, joista edellä on kuvattu perinteistä psykoterapiaa, johon yleensä turvaudutaan vasta kun ihminen alkaa uupua tai passiivinen persoona ”kummitella”.

Ns. terveille ihmisille voidaan käyttää psykoterapiaa huomattavasti helpompia ja suoraviivaisempia keinoja. Olen kuvannut alla yhden menettelytavan, jota voi hyvin käyttää vaikka erilaisten koulutusten yhteydessä.

Ensimmäinen tehtävä on, että jokainen kirjoittaa paperille muutamia ominaisuuksia ja toimintatapoja, jotka herättävät heissä negatiivisia tunteita.

Olkoon esimerkkinämme itsensä kehuminen, joka on suomalaisten ärsytyslistojen kärkiominaisuuksia.

Ensimmäinen aktivointiaskel on etsiä ärsyttävälle toimintatavalle positiivisia synonyymejä. Ne helpottavat positiivisten puolien näkemistä ärsyttävässä toimintatavassa. Toinen tehtävä onkin miettiä missä tilanteissa tarkasteluun valitsemamme toimintamalli on käyttökelpoinen.

Positiivisia synonyymejä itsensä kehumiselle ovat mm. itsensä arvostaminen ja itsensä vahvistaminen. Ehkä parhaiten kuvaava on jälkimmäinen vaihtoehto eli itsensä vahvistaminen. Tilanteet, joihin tällainen toimintapa (itsensä vahvistaminen) hyvin sopii, ovat mm. haastaviin suorituksiin valmistautuminen ja uskon palauttaminen epäonnistuminen jälkeen. Ilman tätä taitoa ihminen alkaa helposti syyllistämään itseään.

Seuraava askel on itsensä kehumisen/vahvistamisen käytännön harjoittelu. Sitä on hyvä tehdä 2-3 hengen ryhmissä. Ensimmäisellä kerralla passivoitunut toimintamalli tuntuu teennäiseltä ja kankealta, tuntuu kuin mieli ja keho vastustaisivat sitä. Muutaman yrityksen jälkeen sisäinen kontrolli antaa periksi ja samalla vapautuu annos energiaa – energiaa, jolla passiivista toimintamallia on pidetty kurissa.

 

Koulutusohjelma

Emme ole osanneet vielä kehittää työkalua, jolla ihmisten passivoituneita taitoja voisiin luotettavasti tunnistaa ja aktivoida. Olemme kuitenkin onnistuneet kehittämään puolen päivän (3 tunnin) mittaisen koulutusohjelman Erilaisuuden hyväksymisestä. Se soveltuu hyvin vaikka LUONTAISET TAIPUMUKSET™-analyysien jatkoksi. Siinä kaikki osallistujat pääsevät aktivoimaan yhtä passivoitunutta taitoaan. Niitä on kaikilla.

|kuvat Shutterstock|

Kirjoittaja:luontaisettaipumukset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *