Kirjoittaja: FM Kari Helin

Suurin osa parisuhteista käynnistyy ihastumisen ja rakastumisen kautta. Sen seurauksena alamme nähdä kumppanissamme vain positiivisia puolia. Negatiivisille puolille sokeudumme. Tämä on luonnon keino saada ihmiset pysymään parisuhteessa ainakin vuoden tai pari, jonka aikana pariskunta ehtii hankkia jälkeläisen, joka on ihmisen tärkein biologinen tavoite.

Älyllinen sokeutuminen tapahtuu niin, että elimistömme alkaa erittää normaalia suurempia määriä mielihyvä- ja sukupuolihormoneja (serotoniini, dopamiini, testosteroni, jne). Kun vuosi tai kaksi on kulunut, hormonien eritys laskee normaalille tasolle, ja rakastumisen tunnemyrsky tasaantuu.

Rakastuminen muuttaa ihmisiä niin, että he alkavat välttää asioita, jotka herättävät kumppanissa negatiivisia tunteita. Esimerkkejä voisivat olla kiroilu ja alkoholin käyttö. Jos toinen osapuoli on harrastanut niitä ennen parisuhteen alkamista, hän saattaa panna korkin kiinni ja lopettaa kiroilun kumppanin läsnä ollessa. Kun parisuhteen hurmosvaihe on lopussa, monet jatkavat ryyppäämistä ja kiroilua.

 

Kumppanin tyylin matkiminen

Toinen parisuhteeseen liittyvä ilmiö on rakastuneiden ihmisten muuttuminen tilapäisesti toistensa kaltaisiksi. Tämä tapahtuu niin, että kumpikin osapuoli havainnoi toisiaan; ennen kaikkea sitä mistä toinen ilahtuu ja ärsyyntyy. Toinen ihminen valloitetaan lisäämällä omassa käyttäytymisessä asioita, joista toinen ilahtuu ja vähentämällä asioita, joista toinen ärsyyntyy. Kun kumpikin osapuoli tekee tätä vuoden tai kaksi, toimintatyylit alkavat lähestyä toisiaan. Samankaltaistuminen voi mennä jopa niin pitkälle, että parit alkavat pukeutua, elehtiä ja puhua samalla tyylillä.

Kun rakastuneilta ihmisiltä kysytään, onko kumppanisi enemmän samanlainen vai enemmän erilainen kuin sinä, lähes kaikki vastaavat ensimmäisen vaihtoehdon. Kun samaa asiaa kysytään vaikka 5 vuoden kuluttua, selvä enemmistö valitseekin jälkimmäisen vaihtoehdon.

 

Ensimmäinen kriisi

Kun rakkaushormonien tuottaminen elimistössä vähenee, ihmisten luontainen ajattelu- ja toimintatyyli palaavat. Esimerkiksi ekstroverttiä näytelleet introvertit alkavat kääntyä sisäänpäin ja puhua kumppanilleen entistä vähemmän.

Ekstroverteille tapahtuu päinvastainen muutos: rakastumisen aikana he kuuntelevat ja kannustavat kumppaniaan enemmän kuin puhuvat ja moittivat, mutta ihastumisvaiheen jälkeen kuuntelu heikkenee.

Rakastuneet ihmiset yleensä kuvittelevat, että hurmosta jatkuu heidän kohdallaan ikuisesti. Ihmisenä kehittyminen tapahtuu kuitenkin monen erilaisen vaiheen kautta, joista yksi on rakastuminen. Sitä seuraava vaihe on itsenäistyminen. Silloin persoonassamme olevat taipumukset alkavat ohjata kehitystä johonkin uuteen suuntaan. Esimerkiksi introvertit alkavat kehittyä sisäänpäin ja ekstrovertit ulospäin. Taipumuksiltaan asiasuuntautuneet ihmiset (tunnus T) alkavat muuttua tehokkaiksi ja tunteet alkavat näytellä yhä pienempää roolia heidän ajattelussaan. Vastaavasti ihmissuuntautuneet (tunnus F) alkavat kehittyä yhä enemmän empaattisiksi ja muista huolehtiviksi.

Rakkaushormoneja voidaan hyvin verrata alkoholiin. Ensin ne tuottavat euforisen nousuhumalan, jossa ihminen ei ole köyhä eikä kipeä. Sitten tulee vastaan arki ja todellisuus. Kumppani ei olekaan sellainen kuin suhteen alussa näytti. Ihmiset kokevat tulleensa petetyksi. Humalahakuiset ihmiset ostavat arjen krapulaan lisää alkoholia, ja hurmoshakuiset metsästävät uusia parisuhteita, ennen kaikkea niiden innostavia alkuvaiheita.

 

Kriisin minimointi

Ihmiset, jotka haluavat minimoida itsenäistymiskriisin, valitsevat kumppanikseen itsensä kaltaisen ihmisen. Silloin ei tarvitse näytellä itselleen vieraita rooleja. Tällaiset parit joutuvat jossakin vaiheessa uudenlaiseen kriisiin, joka on kyllästyminen. Kumppanista ei löydy mitään yllättävää tai edes ”korjattavaa”. Sopiva määrä erilaisuutta on parisuhteiden paras mauste.

Jess Dods niminen psykologi on tutkinut sitä, millaisen ajattelutyylin omaavat henkilöt synkkaavat parhaiten keskenään. Keskeinen tulos on, että ajattelutyyliltään samankaltaiset ihmiset tulevat parhaiten toimeen toistensa kanssa. Poikkeuksen tähän sääntöön tekevät kuitenkin kaksi ajattelutyyliä: ESTJ ja ISTP. Eli kaksi ESTJ:tä ei tule toimeen keskenään, vaikka suurin osa muista tulee hyvin toimeen ESTJ:n kanssa. Tämä sama koskee ISTP-tyyppejä. Lukemassani artikkelissa ei ollut mitään selitystä näille poikkeamille. Oma teoriani tälle ilmiölle on se, että kummankin ajattelutyylin heikoin funktio on F eli tunne. Olen nähnyt yhden tunneälyä koskevan tutkimuksen, jonka mukaan juuri nämä tyypit olivat huonoimpia tunteiden käsittelijöitä.

 

Parisuhteen vaikeuskerroin

Mitä enemmän kahden ihmisen ajattelutyyleissä on eroa, sitä vaikeampi on ymmärtää toista osapuolta. Neljän taipumusparin mallissa, kuten LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -menetelmä, eroja voi olla 0-4 taipumusparissa. BigFive-mallissa erilaisuusulottuvuuksia on yksi enemmän eli 5.

Erilaisten taipumusten määrä antaa osviittaa parisuhteen sisällä olevien jännitteiden ja ristiriitojen määrästä. Tunnen itse parhaiten oman ajattelutyylini (INTJ) ja vaimoni ajattelutyylin (ESFP) väliseen jännitteen. Siinä jokainen taipumus (E/I, S/N, T/F, J/P) on toisilleen vastakkainen. Parisuhteemme vaikeuskerroin on tällöin neljä eli korkein mahdollinen.

 

Onko sopiva määrä erilaisuutta parisuhteiden paras mauste? Share on X

 

Psykologi Jess Dods ei ota lukemassani artikkelissa kantaa siihen onko taipumuksiltaan samanlaisten ihmisten parisuhde parempi tai huonompi kuin erilaisten.  Oma intuitioni on, että sopiva määrä erilaisuutta eli jännitteitä tekee parisuhteesta rikkaamman kuin suhde, jossa ei ole jännitteitä.

 

 

Tyypillisiä konflikteja parisuhteessa

Oma näkemykseni on, että alla kuvatut kolme ulottuvuutta aiheuttavat eniten kitkaa parisuhteissa.

Ekstrovertti / Introvertti (E/I)

Jos parisuhteessa toinen on ekstrovertti ja toinen introvertti, kuherrusjakson jälkeen ekstroverttiä alkaa ärsyttää toisen osapuolen puhumattomuus. Ekstrovertti tulkitsee vähäpuheisuuden helposti jonkinlaisena salailuna tai kiinnostuksen puutteena. Tämä on kuitenkin introverteilla luonnollinen kehityskulku.

Ekstrovertit ovat yleensä aktiivisia puhujia ja huonoja kuuntelijoita. He puhuvat helposti päälle ja korjaavat toisen esittämiä mielipiteitä. Tämä on usein syynä, että introvertit eivät kerro mielipiteitään ekstroverteille.

Asioiden / Ihmisten hoitaminen (T/F)

Maailmassa on hoidettavia asioita ja hoidettavia ihmisiä. Valtaosa miehistä (65 – 70 %) on taipumuksiltaan asioiden hoitajia (T) ja valtaosa naisista taas ihmisten hoitajia (F). Perinteinen työnjako perheissä on ollut, että mies hoitaa ulkotyöt ja vaimo sisätyöt. Kun ulkotyöt ovat ihmisten kaupunkeihin muuttamisen seurauksena hyvin pitkälle hävinneet, on jouduttu käymään uudenlaista taistelua sisätöiden tekemisestä.

Jos molemmat osapuolet ovat F-tyyppiä tai T-tyyppiä he selviävät tästä ristiriidasta paremmin kuin vastakkaisen taipumuksen omaavat.

Suunnitelmallinen/ Spontaani (J/P)

Suunnitelmalliset ihmiset (J) pyrkivät hallitsemaan elämää tekemällä aikatauluja, suunnitelmia ja päätöksiä, ja yrittämällä noudattaa niitä. Itselläni on tällainen J-taipumus. Toinen puoli ihmistä ei suunnittele samalla tavalla tekemisiään, vaan reagoi vastaantuleviin asioihin ja ongelmiin. Heitä kutsutaan P-tyypeiksi.

Kun parisuhteessa toinen osapuoli on J-tyyppiä ja toinen P-tyyppiä, ristiriitojen ainekset ovat jatkuvasti olemassa. J-tyyppejä esimerkiksi ärsyttää, kun P-tyypit tekevät lähes kaikki asiat vasta viime hetkellä. P-tyypit eivät tee asioita varastoon, vaan vasta sitten kun tarvitaan. P-tyypit stressaantuvat J-tyyppejä helpommin, koska he (J-tyypit) eivät jätä asioiden tekemistä viime tippaan.

 

Parisuhteen haasteellisuus

Noin puolet parisuhteista ajautuu nykyisin 10 vuoden sisällä umpikujaan, josta ei selvitä eroamatta. Suurimmat syyt ovat vääränlaiset odotukset ja kumppanin erilaisuuden huono ymmärtäminen.

Vääränlaisia odotuksia synnyttää parisuhteen alussa oleva ihastumisjakso, joka antaa vääränlaisen ja liian ruusuisen kuvan kumppanista ja parisuhteesta. Kuka on syyllinen tällaiseen huijaukseen? Helpoin on syyttää kumppania, koska hän oli parisuhteen alussa erilainen, paljon positiivisempi. Tämä ei kuitenkaan johda mihinkään, koska kumpikin osapuoli toimii samalla tavalla.

Kari H.

 

 

 LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -VALMENTAJISTA ESITTELYSSÄ

TANJA MERONEN, KETTU valmennus ja viestintäTanja valmentajana

KETTU valmennuksen LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -palvelut


 

Kirjoittaja:luontaisettaipumukset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *