Kirjoittaja: Sini Piintilä, Vaskooli Coaching, Sertifioitu Business Coach, LUONTAISET TAIPUMUKSET™-valmentaja ja  YOU Etälenkit -etälenkittäjä

Sini Piintilä valmentaa yksilöitä, ryhmiä ja tiimejä henkilöstön kehittämisen, yksilökehityksen ja työkyvyn ylläpidon saralla. Intohimo paremman suomalaisen työelämän parissa työskentelyyn on syntynyt vähitellen erilaisten työelämäkokemusten ja omien vahvuuksien hahmottumisen myötä. Sinin sydän sykkii valmentamiselle; niin kannustamiselle, kuin etenemistä tukevalle haastamisellekin.

Parhaillaan työelämä vaatii tekijöiltään mm. hyvää itsetuntemusta ja omien vahvuuksien tuntemusta, muutosjoustavuutta sekä kykyä viedä muutoksia läpi. Se vaatii itsensä johtamisen taitoja sekä tietotaitoa omasta työkyvystä huolehtimiseen. Työnantajayrityksillä puolestaan on näytönpaikka sekä osaajiensa sitouttamisen, että uusien osaajien vetovoiman näkökulmasta. Vaskooli Coaching on nivouttanut tehokkaasti yhteen LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysien ja valmennusten sekä business coachingin edut paketeiksi, jotka vastaavat erityisesti yllä oleviin tämän hetken haasteisiin. Prosessi lisää ymmärrystä omasta kyvykkyydestä ja potentiaalista, kehittää vuorovaikutustaitoja sekä erilaisuuden ymmärrystä, tehostaa tavoitteellisuutta ja ongelmanratkaisukykyä sekä parantaa valmiutta toimia muutoksissa. Tämä kaikki siinä sivussa, kun työstetään business coachingille asetettua prosessikohtaista tavoitetta yksilön tai tiimin kehityksessä.

___________________________________

 

Onnistummeko sitouttamaan osaajamme?

 

Tutkimusten mukaan työtyytyväisyydessä keskeistä on henkilökohtaisen kehittymisen mahdollisuus. Merkityksellinen työ, työyhteisön tuki, osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet sekä työstä saatava arvostus ja palaute ovat tärkeitä sitouttajia, katsotaan sitten yleisiä työelämätutkimuksia tai vaikkapa YPAI 2020 selvitystä, joka koskee erityisesti nuoria ammattilaisia. Yllättävää on ero tilastojen osoittaman todellisuuden ja julkisen puheen välillä siitä, millaiset muutoksen tuulet työelämässä puhaltavat. Julkisessa keskustelussa pidetään liki itsestäänselvyytenä, että pitkät työurat olisivat jäämässä historiaan ja työsuhteiden pirstaloituminen olisi uusi valtatrendi. Totuus tilastojen valossa on kuitenkin edelleen yllättävän stabiili: työsuhteiden pituus ja työurien vakaus ovat kasvaneet viime vuosikymmenten aikana. Työsuhteiden kesto on viime vuosikymmeninä jopa pidentynyt ollen nyt reilut 10 vuotta ja itse asiassa pari vuotta pidempi kuin 1980-luvulla.

Pitkistä työsuhteista huolimatta en tuudittautuisi siihen, että ihmisten arvomaailmassa olisi edelleen tärkeintä pitkä työsuhde samalla työnantajalla. Selvää lienee, että osaajat ovat liikkuvaista sorttia, elleivät viihdy ja mahdollisuus hyvään vaihtoon tarjoutuu. Työelämätutkimusten osoittamat suurimmat muutokset ovat tapahtuneet asenteissa perheen ja vapaa-ajan tärkeyteen. Sitouttamisen kannalta keskeisiksi nousevatkin siis mm. se, että työ on merkityksellistä ja työssään pääsee kehittymään, työyhteisössä viihtyy ja työstä saadaan arvostusta sekä palautetta ja tekijöitä tuetaan yhdistämään sujuvasti työ- ja vapaa-aika.

 

Olemmeko havainneet omat osaajamme?

 

Tämä otsikon kysymys on mielestäni todella keskeinen. Niin kauan, kun osaamiset ja kyvyt ovat tunnistettuja, työ on mielekästä suhteessa osaamiseen ja arvonantoa ja palautetta tulee, lienevät asiat aika hyvin. Kunhan vielä työyhteisökin toimii terveellä ja kannustavalla meiningillä. MUTTA tunnemmeko me osaajamme? Vai voiko meillä olla potentiaalia, jota ei ole vielä edes havaittu? Tai jota ei ole vielä osattu hyödyntää?

Kysynkin nyt, että miten teillä kartoitetaan osaamista? Tai mennäänpä vähän syvemmälle – miten tuetaan osaajien itsetuntemuksen kehitystä? Millaisin työkaluin organisaationne jäsenet pääsevät pureutumaan omaan osaamiseensa, omiin taipumuksiinsa, omiin kykyihinsä ja niiden kehittämiseen?

 

Miten säilyttää osaajuus?

 

Työelämässä uudenlaisia tarpeita syntyy nopeasti. Paljon markkinoiden jatkuvan muutoksen vuoksi, poliittisten päätösten johdosta ja myös teknologian kehityksen myötä. Lisäksi viime kevät teki äärimmäisen konkreettisia muutoksia työelämään järkyttävän nopealla tahdilla. Miten onnistua säilyttämään osaajuus siitä huolimatta, että osaajuuden kriteerit ja tarpeet muuttuvat hurjaa tahtia?

Deloitten 2020 Human Capital Trends Report korostaa resilienssin kehittämisen merkitystä sen sijaan, että keskityttäisiin vain yksittäisten taitojen jahtaamiseen. Jatkuva uusien taitojen oppiminen nimittäin edellyttää pohjimmiltaan resilienssiä, eli kyvykkyyttä muuttua. Resilienssillä raportissa viitataan kykyyn selvitä muutoksissa, muutosvalmiutta ja muutosjoustavuutta. Miten sitten voidaan tukea yksilöiden resilienssiä? Kyky muuttua edellyttää hyvää itsetuntemusta ja kykyä uudistua. Aivan ensimmäiseksi olisikin oltava aikaa perehtyä omiin kykyihinsä, taipumuksiinsa ja osaamiseensa. Missä tilanteissa henkilöstöllä on mahdollisuus keskittyä taitojen kehittämiseen ja osaamisen uudelleenmuotoiluun?

Toisena raportti korostaa erityisesti yhteenkuuluvuuden tunnetta. Miten ylläpitää yhteenkuuluvuuden tunnetta juuri nyt? Individualismin voimistumisen aikana sekä toisaalta etätyön ja digitaalisen kommunikoinnin lisääntymisen aikana? Kultaakin kalliimpaa ymmärrystä tässä tilanteessa on ymmärrys erilaisuudesta. Jos saamme muovattua erilaisuuden ristiriitojen lähteestä voimavaraksi, olemme nähdäkseni voittokulun äärellä. Monipuolisuus päätöksenteossa, vuorovaikutuksessa ja vaikkapa kehittämisessä ovat menestyksen avaintekijöitä. Ymmärrys erilaisuudesta sekä erilaisuuden tarjoaman potentiaalin tajuaminen ja käyttöön valjastaminen muokkaavat työyhteisöstä avoimempaa ja vastaanottavampaa sekä yhteistyöstä hedelmällisempää.

 

Voisiko tässä olla yksi vastaus?

 

Tutkimusten mukaan business coaching mm. kehittää itsetuntemusta sekä itseluottamusta, nostaa esiin piiloutunutta potentiaalia, parantaa ongelmanratkaisukykyä, tehostaa ajanhallintataitoja sekä suorituskykyä ja kehittää kykyä sopeutua muutoksiin ja viedä muutoksia läpi. Näenkin työssäni paljon vastauksia juurikin yllä mainittuihin tämän hetken polttaviin teemoihin.

Entä mitä antaa LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -valmennuskokonaisuus? Se avartaa käsitystä erilaisuudesta ja muokkaa suhtautumista siihen. Parhaimmillaan päästään tilanteeseen, jossa erilaisuus nähdään voimavarana ja erilaisuuden tarjoamaa potentiaalia osataan hyödyntää optimaalisesti. Erilaisuuden ymmärtäminen pohjautuu oman ajattelutyylin ja luontaisten taipumusten hahmottamiseen sekä ymmärrykseen erilaisista ajattelutyyleistä ja taipumuksista.

Oman kokemukseni mukaan parhaimmillaan business coaching ja LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -valmennukset toimivatkin yhdessä. Tässä on yksi vaihtoehto vastaukseksi siihen, miten tukea osaajien itsetuntemuksen ja resilienssin kehitystä sekä rakentaa yhteisöllisyyttä työyhteisössä.

 

 

Tutustu business coachingiin sekä LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -valmennuksiini paremmin täältä: www.vaskooli.com

Lisätietoja: Sini Piintilä +358 40 5753629

 

 

Lisää blogin aiheesta mm. täällä:

https://tamkjournal.tamk.fi/tavoitteena-tyohon-sitoutuminen/

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/human-capital-trends.html

https://www.academicwork.fi/yrityksille/ypai

https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/118374/978-952-359-006-9.pdf?sequence=2&isAllowed=y

 LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -VALMENTAJISTA ESITTELYSSÄ

TANJA MERONEN, KETTU valmennus ja viestintäTanja valmentajana

KETTU valmennuksen LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -palvelut

Kirjoittaja:luontaisettaipumukset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *