Kirjoittaja: valmentaja, CEO Jari Saarenpää

 

Jari Saarenpää ja Pia-Christina Roth kirjoittavat parhaillaan maaliskuussa 2020 ilmestyvää kirjaa esimiehen sosiaalisista taidoista (Basam Books). Kirja paneutuu viiteen keskeiseen esimiestaitoon sekä tutkimusten että käytännön sovellusten näkökulmasta. Viisi keskeistä sosiaalista tunnetta, jotka hyvä esimies osaa ottaa huomioon jokaisessa tiimiläisessään hänen tyylilleen sopien ovat: arvostetuksi tulemisen tunne, turvallisuuden tunne, yhteenkuuluvuuden tunne, vaikuttamisen tunne ja reiluuden tunne. Kirjoittajien käsityksen mukaan nämä viisi perustunnetta ovat ratkaisevassa asemassa työntekijän sitoutumisessa tehtäväänsä sekä kasvaessaan omaan täyteen potentiaaliinsa. Tämä on juttusarjan ensimmäinen osa.

 

Arvostetuksi tulemisen tunne on psykologisesti syvällä oleva perustarve, joka on meissä jokaisessa jo syntymästämme saakka ja joka pysyy meissä niin kauan kuin elämme. Taustalla on inhimillinen tarve kuulua joukkoon, eikä pelkästään kuulua, vaan myös kokea olevansa merkityksellinen osa joukkoa. Osaaja, jonka ammattitaitoa arvostetaan ja kaivataan. Arvostuksen tunne on tärkeimpiä tekijöitä siinä, että työyhteisö saadaan kukoistamaan. Arvostetuksi tulemisen tunne tuo tunteen välittämisestä, mikä on yksi keskeisistä inhimillisistä perustarpeistamme. Kun kohtaat työntekijäsi yksilönä ja tarjoat hänelle läsnäoloasi, kuuntelet ja kannustat, tulokset näkyvät hyvänä työilmapiirinä, tuottavuutena ja tuloksellisuutena. Arvostus saa aikaan luottamusta ja luottamus saa aikaan sitoutumista ja kiinnittymistä organisaation pitkän aikavälin tavoitteisiin. Miten sinä esimiehenä voit saada tiimiläisesi kokemaan arvostetuksi tulemisen tunnetta?

 

Osallistaminen

 

Ammattitaitoinen henkilöstö ei halua kokea olevansa työpaikallaan ”vain töissä”, vaan myös kokemuksen siitä, että heidän mielipidettään kuunnellaan ja arvostetaan. Monella esimiehellä vaan tuppaa olemaan niin kiire, että kuuntelu ja henkilöstön mielipiteiden huomioiminen koetaan monesti hidastavana tekijänä. Tämä on yksi suurimpia harhakuvia, mitä esimiestyössä voi kohdata. Kiireen illuusio on valtava ja aiheuttaa monella työpaikalla suuria menetyksiä. Kun työn tekijää ei aidosti sitouteta osallistavilla johtamiskäytännöillä, työntekijä menettää nopeasti mielenkiinnon asiaan. Erityisen tärkeäksi tämä asia muodostuu erilaisissa muutosjohtamistilanteissa, joissa pahimmillaan sorrutaan pelkkään tiedottamiseen, jos edes siihenkään.

Osallistaminen luo välitöntä arvostetuksi tulemisen kokemusta. On olemassa erilaisia osallistavia johtamismenetelmiä ja asia voidaan tiivistää alla olevaan kuvaan. Olen ensimmäisen kerran törmännyt tähän kuvaan yritysvalmentajapolkuni alkumetreillä Innotiimissä työskennellessäni. Innotiimi tunnetaan innovatiivisista johtamismenetelmien kehittämisestä. Kuvan perusidea on, että ainoa tapa saada työntekijät sitoutumaan uuteen asiaan on heidän ottaminen mukaan muutoksen suunnitteluun. Näin yksinkertaisesta, mutta niin vähän ymmärretystä asiasta on kyse.

 

 

 

 

Työntekijän osaamisen tunnistaminen

 

Toinen asia, joka vaikuttaa arvostetuksi tulemisen tunteen vahvistumiseen, on se, että esimies on aidosti kiinnostunut hyödyntämään henkilöstönsä osaamista, ei vain teettämään heillä välttämättömät työt. Esimies, joka haluaa rakentaa arvostuksen ja luottamuksen ilmapiiriä, ymmärtää hyödyntää työntekijänsä innostusta ja kyvykkyyttä tehdä juuri sitä, mihin tämän luontaiset taipumukset ovat kohdistuneet. Luontaiset taipumukset ovat tiedostamattomia eli automaattisia reagointimallejamme, joita pidämme luonnollisina ja normaaleina. Luontaiset taipumukset ovat osa persoonaamme ja niitä on vaikea muuttaa. Persoonamme piirteitä pidetään osin synnynnäisinä ja osin ympäristömme muovaamina.

Luontaisten taipumusten parempi ymmärtäminen ja huomioon ottaminen johtaa ajan myötä työntekijän vahvuuksilla kehittymiseen. Esimerkiksi LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -menetelmä pyrkii löytämään kunkin ihmisen luontaiset ajattelun vahvuudet. Menetelmä tunnistaa henkilön ajattelun luontaisesti voimakkaimmat osatekijät, joiden varaan hänen kannattaa luontaisia vahvuuksiaan kehittää. Ihminen menestyy työssään ja elämässään paremmin omia vahvuuksiaan hyödyntämällä kuin heikkouksiaan korjaamalla.

 

Kuuntelun taito

 

Kuunteleminen on osoitus arvostuksesta. Kuuntelemalla osoitat tiimiläisellesi olevasi kiinnostunut hänen mielipiteistään, arvoistaan, asenteistaan, osaamisestaan ja mahdollisista peloistaan. Samalla, kun ihminen tulee kuulluksi, asiat voivat avautua puhuessa itsellekin uudella tavalla. Hänet valtaa tietyllä tapaa helpotuksen tunne, kun saa kertoa ajatuksistaan ja saa samalla ajatuksensa ja tunteensa järjestykseen.

Kuuntelemisen tulee olla aktiivista. Se tarkoittaa sitä, että olet tietoisesti läsnä. Tämä vaatii harjoittelua, sillä ihmiselle tulee luontaisesti kuuntelun aikana erilaisia vaiheita, joita ovat kuuntelemisen lisäksi puheen arviointi, väsyminen ja ’poistuminen’. Ihmiselle on luontaista saada ’ahaa’-efekti ennenaikaisesti ja joko kommentoida puhujan sanomia asioita tai hyökätä jo alkuunsa – tai poistua psyykkisesti ja alkaa pohtimaan ihan muita asioita, jolloin puhuja hyvin pian huomaa, ettei kuuntelija ole aidosti läsnä.

On tärkeää, että kun kuuntelet, tee se mahdollisimman aktiivisesti. Ole tietoisesti läsnä, sulje häiriötekijät pois ja keskitä kaikki huomiosi siihen, että aidosti kuuntelet, mitä toisella on sanottavaa. Kuuntele rauhassa loppuun keskeyttämättä. Osoita, että haluat kuulla ja ymmärtää. Näin osoitat parasta mahdollista arvostusta alaisellesi. Arvostuksen tunne taas johtaa työhyvinvointiin ja sitoutumiseen organisaation tavoitteisiin.

 

 Arvostetuksi tulemisen tunne on välttämätön edellytys luottamuksen syntymiselle työyhteisössä. Klikkaa ja Twiittaa

 

Osoita omat puutteesi

 

Arvostetuksi tulemisen tunteeseen myötävaikuttaa merkittävällä tavalla se, että esimies uskaltaa osoittaa oman vajavaisuutensa. Meistä kun kukaan ei ole täydellinen. Kannattaa tuoda esille se tosiasia, että myös esimies on ihminen, joka ei välttämättä tiedä eikä osaa kaikkea. Osoitat tiimiläisillesi arvostusta tulemalla heidän tasolleen, osoittamalla inhimillisyytesi. Tämä herättää luottamusta siten, että esimies oman puutteellisuutensa kautta ymmärtää työntekijöiden puutteita ja pelkoja. Aina ei voi eikä tarvitse olla täydellinen, vahva ja kaikkitietävä.

Jos pitäisi valita yksi vuorovaikutustaitojen osa-alue, jonka avulla synnytetään arvostetuksi tulemisen eli syvemmällä tasolla luottamuksen tunne, valitsisin oman vajavaisuuden osoittamisen esimiehenä. Tämä vuorovaikutustaito rakentaa sen pohjan, joka tarvitaan kahden ihmisen välillä olevan luottamuksen syvenemiseen sille tasolle saakka, jossa alkaa tapahtua merkittäviä tunnetason sidoksia.

 

Mitä tästä kannattaa muistaa?

 

Arvostus synnyttää luottamusta. Luottamus synnyttää ilmapiirin, jossa työntekijä haluaa tehdä kaikkensa, jotta organisaatio menestyisi. Siksi arvostetuksi tulemisen tunne on tärkein sosiaalinen tunne työelämässä. Jos tämä puuttuu, sitä ei voi korvata millään toisella tunteella.

Näetkö mahdollisena, että sinä esimiehenä ja työkaverina voisit toimia edellä kuvatulla tavalla?

 

Lue myös juttusarjan muut osat. Ensimmäinen osa kertoo arvostetuksi tulemisen tunteesta, toinen turvallisuuden tunteesta,  kolmas yhteenkuuluvuuden tunteesta, neljäs reiluuden tunteesta ja viides vaikuttamisen tunteesta.

 

 LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -VALMENTAJISTA ESITTELYSSÄ

TANJA MERONEN, KETTU valmennus ja viestintäTanja valmentajana

KETTU valmennuksen LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -palvelut

Kirjoittaja:luontaisettaipumukset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *